Zakarpatská Ukrajina

benzinka u Rachova a kluci čekající, jestli z nás něco vypadne

gas station close to Rachov and kids waiting for some gifts


[další obrázek / next picture]