Abstraktní pojmy - Abstract terms

Vyjádření abstraktních pojmů listy kancelářského papíru.
Abstracts terms expressed with sheets of plain paper.

Nesmělost - Shyness

Naléhavost - Urgency

Lhostejnost - Unconcern

Jedinečnost - Uniqueness

Osamělost - Loneliness

Zoufalství - Desperation

Sbližování - Convergence

Láska - Love

Ztotožnění - Identification

Střet - Confrontation

Útočnost - Aggressivity

Povýšenost - Superiority

Partnerství - Partnership

Spolupráce - Synergy

Vedení - Coaching

Sobectví - Egoism

Odmítnutí - Refusal

HOME   cestopisy
  travels in pictures
fotogalerie
photo gallery
dírková komora
pinhole camera
dokumenty
documents
výlety
short trips
FotoPrůvodce
(photo club)

Kabriolety
(cabrio club)
Kruh

Copyright Zdenek Bakštein2009
v.2 120908