(Útržky ze života drátovců v kamenité poušti)


O drátovcích je toho známo jen velmi málo a tak jen stěží můžeme porozmět zobrazenému příběhu...

(Shreds of wireys` life in a stony desert)


Information about wireys is very scarce and hence we can hardly understand the story presented above...