noční toulání
night rambling

některé cesty se zdají být krátké a teprve později se ukáže, kam nás vlastně zavedou
protože i když se vrátíš domů, cesta nekončí


some journeys seem to be short but it will take a time to see where they lead us
because even if you have returned home the journey goes on

copyright zdenek bakstein 2003 * www.zzz.cz