home

Dírková komora - Pinhole Camera

 

Worldwide Pinhole Photography Day - April 28, 2002

Světový den dírkové fotografie 28. dubna 2002

BEDNAX

All of the following pictures were shot in Prague, Czech Republic, during the Pinhole photography day with my BEDNAX 35mm pinhole camera - which is a home-modified repro attachment for an old Opemus enlarger. The pinhole diameter was 0.25mm and the "focal length" approximately 50mm. I used Ilford Pan 100 negative b&w film and exposure times varied from about 8s to 20s.

Všechny následující fotografie byly pořízeny v Praze o Dni dírkové fotografie 35mm přístrojem BEDNAX ;-), což jest upravené reprodukční zařízení od zvětšováku Opemus. Průměr dírky byl 0,25mm a "ohnisková vzdálenost" asi 50mm. Použil jsem černobílý negativní film Ilford Pan 100 a expoziční časy se pohybovaly od asi 8s do 20s.

Following pictures were shot by Karl with Nikon FM2 equipped with a pierced lenscap for a lens.
Následující obrázky fotografoval Karl Nikonem FM2 s propíchnutou krytkou těla místo objektivu.

..and now some report about this event. The b&w were shot by Honza (Nikon FM2), the color ones by me (Canon EOS50)
..a teď pár reportážních snímků z této události. Černobílé fotografoval Honza (Nikon FM2), barevné já (Canon EOS50).