home

Dírková komora - Pinhole Camera

 

Chrámy - Cathedrals (1)

2003-2007, dírková komora 6x9 na svitkový film
6x9 rollfilm pinhole camera

Všechny černobílé snímky na této stránce byly pořízené dírkovou komorou, fotoaparátem kde je veškerá optika zastoupena dírkou o malém průměru (v tomto případě cca 0,25mm). Doby osvitu se pohybovaly od půl minuty do několika minut. Nepoužil jsem žádný stativ, přístroj vždy spočíval na podlaze nebo na lavici, což ztěžovalo kompozici snímků. Po získání svolení od správců kostela (tam, kde to bylo třeba) bylo nejobtížnější uchránit po dobu expozice přístroj před ostatními návštěvníky památek, kteří, maje oči upřené vzhůru, o něj často zakopli.

Sbírku kostelů postupně rozšiřuji při výletech i o dovolených. Z dubna 2005 je zde několik záběrů z Vídně, chrámy z Toskánska jsou z května 2005. Katedrálu v Ulmu jsem fotografoval v květnu 2007 stejně jako katedrály ve španělských městech Burgos a Sevilla a kostel v městečku Montefrío.

All b&w pictures on this page were made with a pinhole camera, where all optic consists of one small hole (about 0,01" in this case). Exposure times varied from 30s to few minutes. I didn't use a tripod, the camera was always placed on the floor or up on a bench and hence composing of the pictures was not easy. After getting appointment from church authorities (where needed), the most difficult task was protecting the camera from other visitors, who - eyes fixed up on the arches - by accident kicked it.

The collection was extended during my trips to Austria in April 2005 and to Tuscany in May 2005. Picture of the cathedral in Ulm (Germany), cathedrals in Burgos and Sevilla and iglesia of Montefrio (all in Spain) were taken in May 2007.

Bazilika Sv.Jakuba, Praha - Staré Město Chrám p.Marie Sněžné
Praha - Nové Město
Chrám Navštívení p. Marie, Sv.Kopeček u Olomouce Sv.Mikuláš, Praha - Malá Strana
Chrám sv.Víta, Praha - Hradčany Muenter, Ulm, Německo
Chrám sv. Petra, Vídeň, Rakousko Chrám sv. Karla Boromejského, Vídeň, Rakousko Farní kostel sv. Jakuba, Falkenstein, Rakousko
duomo, Volterra, Italie duomo, Cortona, Italie Chiesa di San Agostino, Volterra, Italie
Chiesa di Santa Margherita
Cortona, Italie
katedrála
Burgos, Španělsko
katedrála
Sevilla, Španělsko
 
Iglesia de la Encarnacion
Montefrio, Španělsko
Alhambra, Granada, Španělsko. Sice to není chrám, ale patří sem...  
 

HOME   cestopisy
  travels in pictures
fotogalerie
photo gallery
dírková komora
pinhole camera
dokumenty
documents
výlety
short trips
FotoPrůvodce
(photo club)

Kabriolety
(cabrio club)
Kruh

Copyright Zdenek Bakštein 2004-2008
v.9 120416