home

Dírková komora - Pinhole Camera

 

Worldwide Pinhole Photography Day - April 30, 2006

Světový den dírkové fotografie 30. dubna 2006


dream of vacation / sen o dovolené

The last April Sunday was unusually late this year. It fell to the last April day, which is always very eventful: the most important is The Burning of witches (an old Czech custom: this day, when winter is definitely over, people meet and after sunset they lit huge fires and then, possibly encouraged by a bottle or two of beer, jump through the flames. It is important especially for girls and women: those who are witches get burnt, the others end up with a bit shorter and smoky hair.

But everybody knows that the real witches are somewhere else, in secret places where they fly on their brooms, coat their naked bodies with special ointments - harr. harr, higher, let's fly higher - and dance ungodly dances, maybe even with hell spawn creatures.) It is also an eve of the first day of the Month of Love, and day when my crazy fellow photographers organize a 24-hour photographic rally "the ToughPhotoMan" (occasionally attended also by ToughPhotoWomen - in case they were not burnt year ago) ... and also the day when (almost regularly) starts my spring vacation. This year I was on the road again, so I can offer few pinhole pictures from the island of Sardinia. They were shot with my favorite 6x9cm rollfilm pinhole camera on Kodak Ektachrome film that I won last Christmas in a raffle organized by our photo club (the film expired 5 years ago, otherwise it wouldn't be in the raffle).

Poslední dubnová neděle letos připadla na nezvykle pozdní termín. 30. dubna je vždy den plný událostí, z nichž na prvním místě je třeba uvést pálení čarodejnic (pro neznalé: v tento den, kdy zima už je definitivně pryč, se lidé sdružují, aby pálili ohně a poté, zpravidla posíleni alkoholem, skáčou skrz plameny. Důležité je to obzvláště pro ženy a dívky. Ta, která chytne, je čarodejnice, ostatní obvykle končí s poněkud kratšími a kouřem načichlými vlasy.


pizzeria in Palau

Ale každý dobře ví, že skutečné čarodejnice jsou někde jinde, na svých tajných místech, kde létají na košťatech, natírají si nahá těla zvláštními mastmi - harr, harr, výše, jen leťme výše - a tančí bezbožné tance, možná se samými zplozenci pekel.) Je to také předvečer začátku měsíce lásky, den kdy blázniví fotografové z Fotopuvodce.cz pořádají tradiční 24 hodinový fotomaraton Fototvrďák (občas praktikovaný i fototvrďačkami, pokud tedy loni neuhořely) ... a také den, kdy si (skoro pravidelně) vybírám část své dovolené. Tento rok jsem byl opět na cestách a tak mohi nabídnou dírkové fotografie ze Sardinie. Vyfocené byly mou oblíbenou komorou 6x9 na svitkový film a použil jsem diafilm Kodak Ektachrom, který jsem vyhrál ve vánoční tombole Fotoprůvodce (film byl 5 let prošlý, jinak by se neocitl v tombole ani omylem).

 

HOME   cestopisy
  travels in pictures
fotogalerie
photo gallery
dírková komora
pinhole camera
dokumenty
documents
výlety
short trips
FotoPrůvodce
(photo club)

Kabriolety
(cabrio club)
Kruh

Copyright Zdenek Bakštein 2006
v.2 120416