home

CabrioClub a Chrysler LeBaron

> CabrioClub > Dodatečná ražba VIN

Pět kroků k VINu - Náhradní ražba VIN
(červenec 2010)

Výrobní číslo vozu (VIN) bylo u vozů vyrobených v USA pro lokální trh po dlouhá léta vyznačováno jen na štítku nanýtovaném na palubku pod předním sklem na straně řidiče, případně i na dalším v motorovém prostoru. VIN tedy nebyl nikde na karoserii vyražen (přestože štítek s VINem často najdete nalepený na každém větším dílu karoserie). Po dlouhá léta to bylo jedno, díky iniciativě ministerstva dopravy je však nyní absence vyraženého VIN důvodem k neúspěchu při evidenční kontrole a označní vozidla za nezpůsobilé provozu na komunikacích při kontrole technické.

A tak jsem tuto situaci musel řešit i já u vozu dovezeného již před 16 lety. Proces který jsem absolvoval a seznam potřebných dokladů, plateb a kontaktů je níže. Postup platí pro Prahu, jinde může být poněkud odlišný. Protože bydlím na východním konci Prahy, zvolil jsem STK Na Výběžku, kde také provádějí vlastní ražbu a v jejímž sousedství jsou pracoviště magistrátu. Poslední dva kroky plus technická se tak po dohodě daly absolvovat najednou na jednom místě.

(Pozn: Pracoviště magistrátu nemají úřední hodiny v pátek!)

1. Výstup: Protokol z evidenční kontroly vozu (bude na něm, že auto nevyhovuje)
  Kde: STK
  Kontakt: podle STK
  Předložit: Velký a malý techničák, občanský průkaz, auto
  Čas: na počkání
  Cena: 300.- Kč
2. Výstup: potvrzení, že auto bylo vyrobeno pro trh, kde zákon nenařizuje ražbu VIN
  Kde: Výhradní dovozce vozidel Chrysler, Jeep® a Dodge, Daimlerova 2296 / 2, 149 45 Praha 4 - Chodov
  Kontakt: Oddělení homologací, garancí a individuálního dovozu Tel.: 271 077 595
  Předložit: Velký a malý techničák, auto není třeba
  Čas: předem domluvit termín, pak na počkání
  Cena: 1000.- Kč (jen v hotovosti)
Poznámka - červen 2014: Partnerství Chrysleru s Daimlerem skončilo a nyní je partnerem Fiat. Výše uvedený kontakt je tedy již neplatný - agendu Chrysleru má nyní na starosti firma SCC, s.r.o., Antala Staška 1859/34, Praha 4. Podklady mají ale jen pro vozy od roku 1993, takže pokud je vaše auto starší, nejspíš neuspějete.
3. Výstup: Rozhodnutí o povoleni obnovy původního VIN
  Kde: Odbor dopravně správních agend pražského magistrátu, Jungmannova 29, Praha 1
  Kontakt: 2. patro č.dv. 242
  Předložit: Protokol z evidenční kontroly (1) a potvrzení od dovozce (2), techničák, občanka, žádost (vyplní se na místě), auto není třeba
  Čas: na rozhodnutí se čeká (jednotky dnů, ze zákona max. měsíc), vyrozumění telefonicky
  Cena: 0.- Kč
Pozor! Na ražbu a zápis máte 10 dní od nabytí právní moci Rozhodnutí (technicky od převzetí, protože při převzetí podepíšete, že se vzdáváte práva na odvolání)
4. Výstup: vlastní ražba VIN, Potvrzení o náhradní ražbě
  Kde: Autorizované místo, jedno ze čtyř uvedených na Rozhodnutí (3)
  Kontakt: STK - Autotest-Emise, Praha 5, Plzeňská 215b, tel.257216489
STK - Pro-M s.r.o., Praha 9, Na Výběžku 11/668, tel. 777666166
STK - Bohdalec s.r.o., Praha 10, Nad Vršovskou Horou 88, tel. 267107485
STK - Dekra Automobil, a.s., Praha 4, Türkova 1001, tel. 267913838
  Předložit: Rozhodnutí (3), velký techničák, auto
  Čas: v předem dohodnutém termínu na počkání
  Cena: 950.- Kč (pneumaticky, Na Výběžku)
5. Výstup: zápis nové ražby do TP, případně vystavení nového malého techničáku se zapsanou náhradní ražbou
  Kde: Dopravní odbor magistrátu, technici
  Kontakt: např. Na Výběžku, P9
  Předložit: potvrzení o ražbě (4), Rozhodnutí (3), velký techničák, malý techničák, občanka, žádost o zápis změn údajů, auto
  Čas: na počkání
  Cena: 50.- Kč

Jupííííí !


HOME   cestopisy
  travels in pictures
fotogalerie
photo gallery
dírková komora
pinhole camera
dokumenty
documents
výlety
short trips
FotoPrůvodce
(photo club)

Kabriolety
(cabrio club)
Kruh

Copyright Zdenek Bakštein
2012