Armenia - Tsakhatskar (15/32)

S. Karapet church


Armenia - Tsakhatskar  - S. Karapet church


id=3220015

WWW.ZZZ.CZ - Zdenek Bakštein 1998-2018

1464