VELKÝ OBRAZOVÝ ATLAS HUB

jezekp

čeleď:
rod:
KINOFILMOVITÉ
MINOLTŮRKY
bližší popis: Exemplář s téměř dokonale olysalou hlavičkou, často upocené načervenalé barvy, prudce ynteligentní a naopak, středně vyššího vzrůstu, sucharovitého charakteru, jehož se nelze zbavit ani delším vařením, se sklonem k častému polehávání, vyskytující se v borových lesích v okolí Plzně, předvším však na Třemošné
výtrusy: jezekp
jezekp.f.cz
identita:
kontakt:
Petr Ježek
jezekp@hob.cz

v.1 020905