VELKÝ OBRAZOVÝ ATLAS HUB

Petr Kříž

čeleď:
rod:
KINOFILMOVITÉ
PENTAXINKY
bližší popis: občas se projevují devoluční (jako opak evolučních) sklony k návratu mezi středoformátné
výtrusy: -
identita:
kontakt:
-
-

v.1 020901