VELKÝ OBRAZOVÝ ATLAS HUB

Pivosh

čeleď:
rod:
KINOFILMOVITÉ
MINOLTŮRKY
bližší popis: Nejčastější výskyt severní a východní Čechy, pokud možno hornatý terén s co nejchladnějším klimatem, ideální podmínky tato chladnomilná huba nalézá ve sněhu a ledu. Druhové jméno této huby nemá se zlatavým mokem nic společného i když tímto zavlažována, cítí se velmi dobře.
výtrusy: Pivosh
www.volny.cz/mlhos
identita:
kontakt:
Miloš Hrdlička
mlhos@volny.cz

v.1 020901