STRAŠNICKÉ
KREMATORIUM


listopad 2006

Opět v urnovém háji Strašnického krematoria - po pěti letech. Měděné i mosazné předměty a rámečky zmizely již prakticky všechny a s nimi většina uren s popelem. Doufejme, že je nepotkal osud urny s ostatky mé matky, kdy zloději - snad v honbě po zlatých zubech - popel vysypali do okénka a vnější měděnou urnu ukradli. Ovšem jsou tu i "vylepšení": betonová konstrukce okének je natřená na bílo a některá oddělení jsou zcela překryta deskami dřevotřísky. Situace před pěti lety a o pět let později.

Once again in the grove of the Prague crematorium in Strasnice - five years later. Copper and brass objects and window frames are all gone and with them vanished also the great deal of urns with ashes of the dead. Let`s believe that they faced a better fate than my mother`s urn, when the thiefs - maybe hoping to find some golden teeth - spilled the ashes into the compartment and stole the outer copper urn. But you can see also some "improvemnets" in this sad place: Construction of the compartments was painted white and some sections are all covered with particleboards. Situation five years ago and five years later.


HOME   cestopisy
  travels in pictures
fotogalerie
photo gallery
dírková komora
pinhole camera
dokumenty
documents
výlety
short trips
FotoPrůvodce
(photo club)

Kabriolety
(cabrio club)
Kruh

Copyright Zdenek Bakštein2006
v.3 120908