home

Dokumenty, repotáže, články

> Dokumenty, repotáže, články > Čs. legionáři v Rusku


UPOMÍNKY NA SVĚTOVOU VÁLKU

Letos, v roce 2014, jsme si připomněli sté výročí vypuknutí první světové války. Můj děda, narozený v roce 1894, v ní bojoval, byl raněn a upadl do zajetí, vstoupil do čsl. legií, byl zařazen do 7. střeleckého pluku "Tatránci" a prodělal s ním celou anabázi napříč Ruskem až do Vladivostoku a zpět po moři do Terstu a domů. Nebylo mi dopřáno jej poznat - zemřel na následky zranění v době, kdy má máma byla ještě dítě. Zůstala po něm hrst fotografií a pohlednic uložených v albu, na jehož desky babička vyšila křížkovým stehem "Upomínky na světovou válku". (Tehdy nevěděla, že ji ve XX. století čeká ještě jedna, na jejímž počátku bude utíkat na poslední chvíli s dětmi z Podkarpatské Rusi do zbytku otrhaného Československa. Ale to je jiný příběh, ze kterého znám jen útržky a bude brzy zapomenut docela.) Staré fotografie blednou a rozpadají se, ale snad díky technice vydrží o něco déle než rodinná historie v ústním podání.

Album je rozdělěno na několik částí. Po kliknutí na náhled fotky se otevře nové okno s větší verzí fotky, ve kterém je možno přecházet na další fotografie v pořadí. Popisky pod (velkými) snímky jsou přepisy poznámek, které děda zanechal na zadní straně fotek. Na počátku alba je vloženo několik mapek, znázorňujících státní útvary a další reálie na počátku války.


úvod mapy, zemljanky vagony Tomsk Vladivostok Curuga Hong-Kong

HOME   cestopisy
  travels in pictures
fotogalerie
photo gallery
dírková komora
pinhole camera
dokumenty
documents
výlety
short trips
FotoPrůvodce
(photo club)

Kabriolety
(cabrio club)
Kruh

Copyright Zdenek Bakštein 2014
v.1 141219