home

Cestopisy

> Cestopisy > Okolo východního Turecka > Syriacké kláštery okolo měst Midyat a Mardin

 

OKOLO VÝCHODNÍHO TURECKA 2009 - kapitola 11.

Syriacké kláštery okolo měst Midyat a Mardin

kostel kláštera Mor Jakob
Projížděli jsme teď krajinou, kde odpradávna žili křesťané příslušní k syriacké ortodoxní církvi, navazující na křeťanskou komunitu založenou prý apoštolem Petrem. Není mi jasné, čím se tato církev odlišuje od jiných ortodoxních církví, má to však co do činění nejen s názorem na podstatu Ježíše, ale i se způsobem, jak je tento názor formulován. Při prohlídce jednoho z místních klášterů průvodce naznačil, že je to hlavně politika. Každopádně díky této odlišnosti je tato církev nezávislá a má vlastního patriarchu sídlícího v Damašku.

ruiny na pozemcích kláštera Mor Jakob
Ve IV. století byly v oblasti jižně od Tigridu zakládány četné kláštery, z nichž některé se přes nepřízeň vládců a státní správy dožily dneška. A stále se v nich liturgie vede v aramejštině, v jazyce, kterým mluvil Ježíš. Rozhodli jsme se na některé z těchto klášterů podívat.

interier kostela Mor Jakob
Jen krátká zajížďka na východ z hlavní silnice z Hasankeyfu do Midyatu nás zavedla do vesnice Baristepe, kde měl být kostel bývalého kláštera Mor Jakob (píše se to všelijak - Mor Yakup, Mor Jacob, Mar Yakoub - přičemž to "mor" znamená "svatý"). Jaké bylo naše překvapení, když jsme přijeli k opravené zdi s bytelnými železnými vraty označenými křížem a za nimi jsme našli nejen kostel, ale i novou budovu konventu, upravenou zahradu a v ní vykopávky původních budov kláštera.
nová budova konventu v klášteře Mor Jakob
Ujal se nás německy mluvící muž - na mnicha nevypadal a na učedníka byl poměrně starý - a areálem nás provedl. Klášter byl založen roku 419 a od té doby byl duchovním střediskem oblasti, v VIII. století zde bylo zřízeno biskupství. Klášter byl opuštěn roku 1720 a po 130 let sloužil za obydlí místním Kurdům. Roku 1851 byl znovu osídlen mnichy, ale jen do I. světové války, kdy se stal obětí národnostních a náboženských čistek. Až v roce 1965 se podařilo osídlit jej znova. V současnosti zde tři mniši učí třináct studentů aramejštině. Nový konvent byl postaven v roce 2001. V koutě vedle konventu byl rozestavěný vodojem - železobetonový skelet a na něm obklad kamenem. Pár let a zvenku nepoznáte, jak je to vlatně staré. Vykopávky? No ano, objevili tu hroby staré 3000 let. Támhleta zeď je stará 2000 let. Budiž. Naučili jsme se ale přijímat informace obezřetně. K turecké přirozenosti totiž patří nepřiznat, že něco nevím. Řeknu tedy první, co mne napadne, ať to odpovídá skutečnosti nebo ne. Kostelu se ale přidávat nemuselo. Zvenku věky zbrázděná fasáda a uvnitř valená klenba z malých cihel, jaké jsme viděli už v mnoha stavbách z poloviny prvního tisíciletí.

Mor Gabriel: nové zdivo, nerezové zábradlí
Slunce bylo v oparu a teploměr ukazoval 41 stupňů. Projeli jsme Midyatem a zamířili na jihovýchod ke klášteru Mor Gabriel (také Deyrulumur nebo klášter Kartmin, podle blízké vesnice).
Mor Gabriel
Ten byl o dost větší než Mor Jakob, přivítal nás vysokými zdmi, bytelnou branou a sítěmi na těch oknech, která mohla být zasažena zvenčí. Klášter je nejstarší v oblasti, roku 397 jej založili mniši Mor Šmuel a Mor Šemun , tedy Samuel se Šimonem. Pyšní se tím, že díky šestnácti stoletím nepřetržitého klášterního života je nejstarším (nebo alespoň jedním z nejstarších) činných klášterů na světě. Stejně jako v předchozím klášteře, i tady se v posledních letech hodně stavělo a ke staré spodní části přibyly nové provozní a ubytovací budovy.

Mor Gabriel
Turisty zde provádějí průvodci z řad obyvatel kláštera, mluvící většinou pouze turecky. Měli jsme neobyčejné štěstí, že jsme narazili na ukrajinského studenta hovořícího anglicky. Studoval aramejštinu v Belgii, už loni tu byl "na praxi" a letos se na dva měsíce vrátil. Nejenže nás provedl prostorami přístupnými návštěvníkům, navíc mi byl sympatický jeho pohled na věc, lehce zvenku a s potřebným odstupem.

Mor Gabriel
Hlavní kostel byl postaven v roce 512 za vydatné podpory byzantského císaře Anastasia. Je výrazně větší než kostel v Mor Jakob, zaklenutý valenou klenbou, s lavicemi po délce, čelem k delší zdi kostela. Pultík pro kněze a vysoké dveře k prostoru s oltářem. A v koutě podivuhodný velký plochý kámen s datem 768, který sem byl dopraven z místní kuchyně, kde se na něm zadělávalo těsto. Původní účel? Kdo ví. Půjdeme dál. Theodořin sál, osmihranná místnost zděná z kamenů a cihel zřejmě v V. století byla využívána jako jídelna. Kostel Panny Marie ze VI. století. Byl několikrát poničen při nepokojích a opravován, současná podoba je z roku 1991. A Dům svatých, rozuměj krypta, uchovávající ostatky svatých a mučedníků. A z čeho se opravy financují? Ale ne, stát na to nepřispívá, co vás vede.
v Midyatu
Přestože je deklarována odluka státu od církví a všechny církve by měly mít stejné podmínky, opak je pravdou. Zatímco mešity mají i elektřinu zadarmo, křesťanské stánky si musejí zdroje hledat samy, stát by je tu nejraději neviděl. Většina prostředků na provoz a opravy pochází z darů ze zahraničí. Klášter se teď musí soudit i o pozemky, které mu po staletí patřily. A to nejsou nijak lukrativní - skalnatá planina Turabdin je málo úrodná a řídce osídlená. Náš průvodce měl od tří jiný program a tak jsme se rozloučili a vyšli před klášter. Zatáhlo se a zvedl se vítr, teplota však spadla jen o tři stupně. Osmatřicet. Doma bych zalezl do vany s vodou, tady jsme nasedli do auta a vydali jsme se zpět do Midyatu.

liduprázdný starý Midyat
Midyat má dvě části. Novou, osídlenou Kurdy, a staré město, dnes z valné části opuštěné. Ještě v 70. letech XX. století tu sídlila křesťanská komunita, pak ale přišly kurdské nepokoje, které obyvatelům přinesly útlak, vydírání, výhrůžky. Lidé se postupně vystěhovali a dva malí kluci nás prováděli po pustých ulicích. Tržiště - vážně ukázal na řadu zavřených dveří. Hostinský dům. Radnice. Kostel. Všude jen zavřené dveře, zabedněná okna, nikde nikdo. Vrátili jsme se k autu a rozdali propisky. Matky s dětmi, postávající na nároží, se na nás nevraživě dívaly. Původní obyvatelé nebo Kurdové? Nevím. Koník, táhnoucí do kopce naložený povoz uklouzl po ohlazené kamenné desce a upadl.

opuštěné tržiště ve starém Midyatu starý Midyat provázeli nás midyatští kluci

Mardin
Mardin je větší a živější než Midyat a jeho staré město, šplhající po svahu ke skalnatému hřebeni, je obydlené a živé. Nezdrželi jsme se tu, protože jsme chtěli stihnout ještě hlavní turistickou atrakci oblasti: klášter Deyrulzafaran (Deyr-Az-Zaferan, Šafránový klášter).
Deyrulzafaran
Naše pouť po klášterech má vzestupnou tendenci: Po komorním Mor Jakob a bohatším Mor Gabriel muselo přijít dlážděné parkoviště, návštěvní středisko s prodejnou suvenýrů, fastfoodem a fontánkou s umělými jezírky, o přepychových záchodcích nemluvě. Je libo teploměr s Máří Magdalenou? Dostanete k němu ještě brožurku a cédéčko! Nevypadalo to jako místo, kde se dva chudí mniši starají o několik sirotků, jak tvrdil průvodce RG. Tady jsme ale kliku na průvodce neměli. Šourali jsme se prohlídkovou trasou se skupinkou tureckých návštěvníků a výklad byl v turečtině. Protáhli nás sadou kostelů a krypt, nejzajímavější byl starý pohanský chrám s kamenným stropem. Kameny byly přitesány tak, že se síly rozkládaly jako v klenbě, strop takto zakryté místnosti byl ale rovný, ne klenutý.

  plochý strop, který je vlastně klenba (stará svatyně boha Slunce) oltář nádvoří

Vrátili jsme se zpět do Mardinu a sjeli jsme na mezopotamskou pláň, do širé roviny, kde se pěstuje bavlna a obilí. Už shora se nám zdála pláň zamlžená, ale teprve dole jsme přišli na to, proč.

Deyrulzafaran
Nedohledné lány bavlny a obilí jsou sklizené a co teď se zbytky rostlin? Zapálit. Měli jsme před sebou 180km a den končil, rudé slunce stěží pronikalo závoji všudypřítomného kouře a po jeho západu se rychle setmělo. Jízdě v noci jsem se důsledně vyhýbal, dnes to ale nevyšlo. Silnice začala dobře, brzy se ale začaly střídat úseky ve výstavbě, rozuměj s uválcovanou šotolinou, se starou silnicí, rozuměj samý výmol a nepředvídatelné pasti na mamuty. Pár metrů před vámi se mohla objevit pěticentimetrová hrana nového koberce stejně jako výtluka, jejíhož dna ve světle reflektorů nedohlédnete a je lepší ji objet. Pokud dojedete náklaďák nebo pomalu jedoucí auto, není dobré předjíždět. Ne všechny objekty pohybující se po silnici jsou auta a ne všechna auta svítí - čert ví, podle čeho se řidiči orientují. Celá širá rovina od Mardinu až k syrské hranici byla zahalena dýmem a do tmy vlevo i vpravo svítily pruhy ohně postupujícího krajinou. Padl na mne pocit neskutečna. Byl jsem na jiné planetě a tahle cesta neměla nikdy skončit. Ze tmy se vynořila světla města Viranşehir, půl cesty. Povečeřeli jsme kuřecí šíš ozdobený příliš pálivou nakládanou papričkou, řízení jsem předal Viktorovi a pokračovali jsme dýmem dál. Konečně tu byla Şanlı Urfa, město dlouhé historie a mnoha jmen. Zamířili jsme do prvního hotelu, který nám RG doporučil. Byl jím hotel Güven. Čistý pokoj, nový koberec, hezká koupelna, klima, parkování ve dvoře. Dnes bych ale usnul i v kotlárně. Dnešní ráno v Hasankeyfu bylo neskutečně daleko.

fotografie k této části naleznete zde: Midyat, Mardin, kláštery

kapitola 12. : Urfa a Harran


cesta Istanbul Sinop Trabzon Yusufeli Kars, Ani pod Araratem Van
Nemrut, Ahlat Hasankeyf Mardin Urfa Nemrut Kappadokie Kappadokie 2 Hattušaš

HOME   cestopisy
  travels in pictures
fotogalerie
photo gallery
dírková komora
pinhole camera
dokumenty
documents
výlety
short trips
FotoPrůvodce
(photo club)

Kabriolety
(cabrio club)
Kruh

Copyright Zdenek Bakštein 2010
v.4 120228